wz

Protozea

Vydáno: 28.3. 2015
Autor: TomoT Aqarel


Úvodník

Civilizace Wetapungů je v mnoha ohledech podobná té lidské, ale zároveň se od ní velmi liší. Nebýt naprosté izolace jejich sluneční soustavy od okolního vesmíru, pak bychom v nich možná viděli sami sebe. Jejich jedinečná sluneční soustava je poznamenala hluboko do samotné duše a vtiskla jim unikátní filozofický pohled na svět, náboženství a společenskou hierarchii.

Pravděpodobně nebude nikdy možný přímý střet mezi jejich a naší civilizací, jenž by na ně pravděpodobně měl velmi decimující vliv. Možná v daleké budoucnosti, kdy Wetapungové pochopí, že svět je mnohem větší než je jejich domovina. Pak možná opustí jejich rodnou kolébku a vydají se za hranice jejich sluneční soustavy. Teprve potom budou připraveni na střet s cizí civilizací.

Pointer

Předpředmluva

Do rukou s Vám dostává má nová sbírka tzv. WINDENTů, nebo-li okenních událostí (WINDows evENT). WINDENT lze charakterizovat jako průběh reakce na určitou událost v krátkém časovém horizontu. Sbírka jako taková by měla tvořit ucelený celek zapadající již do delšího časového úseku jako puzzle.

Charakteristickým příkladem vystihující sbírku WINDENTů je sledování ulice z okna vašeho bytu. Jednou za několik dní/týdnů/měsíců/let, ať už v pravidelných nebo v náhodných intervalech, se vykloníte z okna a budete si zapisovat několik hodin události odehrávající se přímo před vašima očima. Jedno takové sledování ulice tvoří jeden WINDENT. Dlouhodobým sledování získáte sbírku WINDENTů, jenž zachycuje jak tyto malé bezvýznamné každodenní události dokázaly významně proměnit tvář vaší ulice do dnešní podoby, obdobně jako dnes populární časosběrná videa.

Sbírka WINDENTů Protozea se zaměřuje na mimozemskou civilizaci Wetapungů snažíc se je popsat od prvních střípků projevů inteligence až po jejich dnešní podobu. I když jsem kladl velký důraz na to, abych Wetasvět vystihl co nejodlišněji od naší civilizace, filozofií ba jiných skutečných autorů vědeckofantastické literatury, tak po zpětném čtení nemohu zapřít paralely s jinými sci-fi romány/povídkami/filmy jako je například Den trifidů od Johna Wyndhama, 2001: Vesmírná odysea od Arthura Clarka, apod.

Wetapunga - no není roztomilá ;).

Wetapunga - no není roztomilá ;). Kredit: Mark Moffett.

 

Impulsem pro sepsání této sbírky mi byla má povídka Toxoplasma. Při sestavování konceptu dalších dílů jsem narazil na problém jakým způsobem popsat a jaké jazykové prostředky použít pro popis civilizace významně se lišící od té naší. S tímto nelehkým úkolem mi má právě pomoci sbírka Protozea. Jak dobře jsem se s tím popral, můžete posoudit sami.

Sbírka Protozea je tvořena zatím jediným WINDENTem :))) a několika rozepsanými nepublikovanými koncepty, které, jak čas dovolí, dokončím a publikuji.

K vzhledem k velkému množství novotvarů, časem bude vznikat i slovníček pojmů, ale nebudu je sem přidávat dříve, než nabudu dojmu, že jsou pochopitelné i ze samotného textu. Velmi často jsou novotvary samo vysvětlují bez nutnosti je nijak dále rozebírat. Ve většině ostatních případů jsou vysvětleny v úvodnících, či je lze pochopit z kontextu v samotném textu. V minoritním množství případů jsou novotvary vysvětleny až v následujících WINDENTech. Na straně druhé znalost přesného významu není v daném okamžiku klíčová nebo je přímo autorův záměr nechat čtenáře podlehnout falešnému pochopení novotvaru na základě jeho každodenních zkušeností z našeho světa ;).

Wetapunga - copak má asi společného s Protozeou ;).

Wetapunga - copak má asi společného s Protozeou ;). Kredit: Mark Moffett.

 

WINDENT 1.: Budiž planeta

W1001.42.1: Wetapungská sluneční soustava neboli Wetasvět, jednoduchý binární systém, kde pouze jedna výstřední planeta Weta obíhá kolem své mateřské hvězdy Wun třídy K. Když říkám obíhá, tak mám ve skutečnosti na mysli tanec, kolébavý tanec způsobený periodicky se měnícím sklonem osy planety, pravděpodobně jako pozůstatek dávné srážky Wety s planetkou. Bez měsíce, bez hvězdné oblohy, Weta je osamocený tulák pohybující se v chladném temném oceánu, kde mlhovinovým kabátem nepronikne svit ani jedné jediné hvězdičky. Jak by pak mohlo vůbec někdy Wetapungské srdce toužit nebo jen pomyslet na opuštění své domoviny a vydat se prozkoumávat vesmírné dálavy? Dokázali by přijmout naši existenci?

Úryvek z týdeníku MZ, Dr. Ryan Heisenberg, rok 2209

Pro stažení celého WINDENTu ve formě pdf klikněte zde.

DOWNLOAD & OdkazyNa hlavní stránku